Category Archive: fotografie – iPhone

Dance, dance, dance ..

Dance, dance, dance ..

 

In gedachten ..

In gedachten ..

 

Old friends ..

Old friends ..

 

Pussy .. 

Pussy .. 

 

Herfst is hier .. 

Herfst is hier .. 

 

Maestro .. 

Maestro .. 

 

Visser .. 

Visser .. 

 

Underneath .. 

Underneath .. 

 

Nettles .. 

Nettles .. 

Love is like dew that falls on both nettles and lilies

 

Zwart, wit en geel .. 

Zwart, wit en geel ..